Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[8] Onse Vader in hemelrijck

'Onze Vader', het gebed dat volgens het evangelie van Mattheus Jezus zelf aan zijn discipelen leerde, door Martin Luther op muziek berijmd, in een versie die de Nederlandse protestanten ten tijde van Sweelinck zongen uit het psalmboek van Datheen.

Onse Vader in hemelrijck (Our Father in heaven)
"Our Father", the prayer that Jesus himself taught his disciples in the Gospel of Matthew, was versified and set to music by Martin Luther. Here it is sung in the version that Dutch protestants sang in Sweelinck's time from the Dathenus psalm book.

'Vater unser', das Gebet, dass Iaut dem Matthäus-Evangelium Jesus selbst seine Jünger Iehrte, von Martin Luther auf Musik gereimt, in einer Fassung, welche die niederländischen Protestanten zur Zeit von Sweelinck aus dem Psalmenbuch von Datheen sangen.

Onse Vader in hemelrijck,
Die ons heet broeders all' ghelijck,
End' wilt dat wy u roepen aen,
Als wy met noode zijn bevaen,
Geeft dat niet bidd' alleyn de mont,
Maer dat het gae van herten grondt.


Geheiligd Uwe Name zij,
Uw woord ongevalscht blijf ons bij:
Dat wij ook leven heiliglijk
Naar Uwen Name waardiglijk;
Behoed ons Heer, voor valsche leer.
Dat arm vervoerde volk bekeer.

Uw Koninkrijk koom, o Heer goed!
Hier en hierna Den Trooster zoet
Geef ons, dien Christus ons toezei,
Met Zijn gaven menigerlei.
Breek Satans toorn en groot gewalt,
Voor zijn ergheid Uw kerk erhalt.


Luthers tekst vertaald door Petrus Datheen in Alle de Psalmen Davids (1566)

English translation: Ruth van Baak Griffioen
Übersetzung auf Deutsch: Erwin Peters

Brisk Recorder Quartet Amsterdam (artiest), Camerata Trajectina (artiest), Sweelinck and the Art of Variation = De variërende Sweelinck / Brisk Recorder Quartet Amsterdam, Camerata Trajectina. GLO 5253
2012
1: 8