Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[4] HIER ZIJN DRIE LICHTE GELADEN
Drie jonge rederijkers, lid van de kamer De Korenbloem uit Ieper, bijgenaamd de Lichtgelaen, hebben met veel plezier een meiboom gekapt en keren nu terug in de stad, al zingende. De boom wordt midden op de markt gezet om er omheen te dansen. Ze dragen de boom op aan de de magistraat en het volk van de stad en nodigen de leden van de andere Ieperse kamers mee te dansen en drinken.

Een nyeu liedeken

Hier zijn drie lichte geladen, (*1)
Wi brenghen u den mey,
Den mey met sinen bladen.
Neemt danckelic ons intrey.
Ter eeren van scoone vrouwen
Brengen wi des meys engien, (*2)
So lustelijck gehouwen
Int dal van melodien. (*3)
Wech nijders prien! (*4)
Ghi en moecht ghesien (*5)
Gheen duecht geschien.
Wilt van ons vlien,
Quade tongen die ons benien!

Ter eeren van deser stede,
Heeren ende wet eerbaer
Ende al het ghemeynte (*6) mede,
So doen wi dit voorwaer.
Rosiers ende Vruechdeners (*7) coene,
Ghi jongers van herten fijn,
Trect om den mey int groene,
Vertoont u blijde aenschijn.
Ons werck is dijn
Sonder fenijn
In dit termijn.
Schenct in den wijn
Ende laet ons vrolijc sijn!

(*1): drie leden van De Korenbloem
(*2): het kunstwerk van de mei: de meiboom
(*3): vreugdedal
(*4): gemene jaloerserikken
(*5): jullie kunnen het niet aanzien
(*6): volk
(*7): leden van de twee andere Ieperse kamers

Uit: Antwerps Liedboek, Antwerpen 1544.
Melodie naar Devoot ende Profitelyck Boexcken, Antwerpen 1539.
Driestemmige zetting door Nico van der Meel.


Camerata Trajectina (artiest), Ensemble Oltremontano (artiest), Leids Rederijkerskamerkoor (artiest), Rethorijckers en musyckers: muziek van de rederijkers [CD]
2003
1: 4