Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[6] ICK WEET EEN VROUKEN AMOREUS
Een nyeu liedeken

Liefdeslied voor een beeldschoon meisje, dat gedichten kan voordragen en mooi kan zingen. Kon ik haar maar bezitten!

Ick weet een vrouken amoreus,
Die ic met herten minne.
Haer wesen (*1) is so gracieus,
Si staet in mijnen sinne.
Gestadich (*2) is si in alder stont;
Men vinter niet seer vele,
Want si heeft eenen rooden mont,
Twee borstkens ront
Ende een snee witte kele.

Moedich ende fier is die ganc,
Mer selden coemt si buyten.
Haer vingherkens spelen snaren clanck
Op harpen ende op luyten.
Haer tonge waer ic vruecht bi gewan,
Spreect woorden van Retorijcke.
Aerdigher en sach ick noyt an
Die vruecht ghewan.
Haer stemme singhet wel goede musijcke.

Van leden is si wel ghemaect,
Het schijnt een albasteren beelde.
Moecht icse noch aenschouwen moedernaect,
Dat waer mijn herteken een weelde.
Gondese mi dan haer ghebruyck,
Het mochte haer luttel deeren.
Want op haren witten buyc
Eenen swaerten struyc,
Dat waer al mijn begheeren.

Princersse mijnder herten fijn.
Oorlof neme ic met desen,
Want u complexie is sanguijn; (*3)
Laet mi u dienaer wesen!
Schoon lief, al hoort ghi wat,
Quade tonghen die liefde scheeden. (*4)
Al hoor ic van u in die stadt
Nu dit, nu dat,
Ghi en moecht mi niet verleeden. (*5)

(*1) gestalte
(*2) innemend
(*3) je temperament is warmbloedig
(*4) scheiden de geliefden
(*5) mij niet onaangenaam zijn.

Uit: Antwerps Liedboek, 1544.
Melodie uit Souterliedekens, Antwerpen 1540.

Camerata Trajectina (artiest), Ensemble Oltremontano (artiest), Leids Rederijkerskamerkoor (artiest), Rethorijckers en musyckers: muziek van de rederijkers [CD]
2003
1: 6