Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[10] IK VRIJDD' EEN VRAUKIN ALSOO FIJN
Ruzie tussen een meisje en een jongen die met elkaar gaan. Zij is spilziek, hij heeft al zijn geld aan haar besteed en loopt nu in lompen. Maar zij heeft ook schade geleden bij de vrijerij: ze is zwanger geraakt, geeft ze in bedekte termen te kennen. Dan is alle onmin snel vergeten: de minnaar is dolblij met hun kindje.

Ick vrijdd' een vraukin alsoo fijn
En droech haer goede minne,
Die al verteerde tgoeyken mijn, (*1)
Want sy was loos van zinne.
Sy zey: "Comt naer,
Schoon lief eerbaer,
Wy willen vreucht ontsluyten."
Ic ghinc tot haer
Om d'aenschijn claer;
Maer thoerken sloot my buyten. (*2)

"Al is mijn mantel zeer gescheurt,
Schoon lief, k'en cants beweeren; (*3)
Als gaick ghegaet, (*4) ghelapt, gheleurt,
Ghy helpet al verteeren;
Als was ick noyt
Aldus beroyt,
Als draech ick ydel borsen; (*5)
Als ist vertoyt,
Verteert, verpoyt, (*6)
Ken ben noch niet vervorsen." (*7)

"Schoon liefkin, heb ickt al verdaen, (*8)
Peynst op voorleden tyden:
By u heb ick de schade ontfaen,
Laet my doch noch verblyden."
"Seght my tbediet, (*9)
Hoe ist gheschiet?
Ick hield u vol van trouwen."
"Als heb ick niet, (*10)
Alsoo ghy siet,
Noch heb ick wat behouwen."

"Prince, schoon lief, seght my dat snel,
Wat is dy over bleven?"
"Schoon lief, dat meuchdy weten wel,
Theeft u veel vreuchds ghegeven."
"Hebdy noch dat?"
"Ja, ick schaec noch mat." (*11)
"En wilt dat niet verliesen!
Ick secht u plat,
Voor goet oft schat (*12)
Wil ick dat weder kiesen."

(*1): mijn geld
(*2): liet me niet binnen
(*3): niet zorgen dat hij gerepareerd wordt
(*4): met gaten in de kleren
(*5): met lege beurs
(*6): opgezopen
(*7): bevroren
(*8): verkwist
(*9): zeg mij duidelijk
(*10): niets
(*11): ik kan geen kant op
(*12): boven enige bezitting

Tekst en melodie uit: Matthijs de Casteleyn, Diversche liedekens, Gent 1574.

Camerata Trajectina (artiest), Ensemble Oltremontano (artiest), Leids Rederijkerskamerkoor (artiest), Rethorijckers en musyckers: muziek van de rederijkers [CD]
2003
1: 10