Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[19] AERDIGHE GHEESTEN, DIE TER FEESTEN
Factielied, danslied tot besluit van een komisch toneelstuk van de kamer De Heybloem uit Turnhout, op een vermoedelijk nieuwe melodie. Oproep om in Antwerpen, nu het vrede is, een groots en meeslepend rederijkersfeest te vieren, ter ere van de Violieren, de gastheren.

Aerdighe gheesten, die ter feesten,
hier sijt comen triumphant,
Minst metten meesten, wilt volleesten (*1)
alle vreucht seer abundant.
Fray Rhetorijcke menighertieren,
baert hier nu vrij onbeswaert.
Ter eeren der soeter Violieren,
sijn wij Heybloemkens hier vergaert.

Al die beminnen met herten, met sinnen
die eer en welvaert deser stadt,
Wilt buyten en binnen, om drucx verwinnen,
tot vreuchden maken eenen padt.
Helpt ons Rhetoricam heerlijck vieren,
binnen Andwerpen hooch vermaert.
Ter eeren der soeter Violieren,
sijn wij Heybloemkens hier vergaert.

Doirloochs gherucht is nu ghevlucht,
hetwelck ons vreughde rapen doet.
Dies bïen wij vrucht, al sonder ducht,
seer vrolijck met blijschapen soet.
Om dat Peys is wij u versieren,
ouboll'ghen (*2) crijgh, tsij u verclaert:
Ter eeren der soeter Violieren,
sijn wij Heybloemkens hier vergaert.

Princelijck graen, (*3) dit is ghedaen,
ter eeren van u seer excellent,
Orlof seer saen, (*4) wij moeten gaen
vertrekken naer ons logiment,
Den wijn gaen drincken en vrolijck bieren,
Dlijf gaen stercken onghespaert;
Ter eeren der soeter Violieren,
sijn wij Heybloemkens hier vergaert.

(*1): volbrengen
(*2): dwaze
(*3): uitstekende prins (van de Antwerpse kamer)
(*4): spoedig

Tekst en melodie van het liedblad Factionael liedeken der Heybloemkens (Joris de Hose), 1561. Vijfstemmige zetting door Louis Peter Grijp.


Camerata Trajectina (artiest), Ensemble Oltremontano (artiest), Leids Rederijkerskamerkoor (artiest), Rethorijckers en musyckers: muziek van de rederijkers [CD]
2003
1: 19