Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


[24] POISOENICH STRAEL, DOOTLICK FENIJN
Minnaars klaaglied. De afwezigheid van mijn geliefde is als een dodelijk gif dat door mijn lichaam trekt. Jalouzie verteert mij en doet me haar van kwaad betichten. Dat de duivel mij hale.

Poisoenich (*1) strael, Dootlick fenijn,,
Gepijn, deur siele lijf en leden
Aldus mijns liefs Verbannen t'zijn,,
Hout mijn,, mistroostich hert t'onvreden.
Ten helpt by reden, (*2)
Gesmeect, gebeden,
Ick ligge vast int leet,, bedwelmt,
Sy heeft my heden,,
So overstreden,
En staet noch even wreet,, gehelmt.

Jalours gepeyns, ontseght my voort
Een woort,, troostbaer t'mijnen vermake:
Verclaert haer oogen t'zijn gestoort, (*3)
Tot moort,, en onghehoorde wrake,
Ben ick d'oorsake,
Ten gelt voorsprake, (*4)
Blijct waerheyt van mijn slecht,, bestaen,
Dat my de Drake (*5)
Voetstaens (*6) ontschake,
My werde meer dan recht,, gedaen.

(*1): giftige
(*2): redeneren helpt niet
(*3): verstoord
(*4): dan helpt geen voorspraak
(*5): duivel
(*6): meteen

Tekst en muziek uit Pieter Leenaerts van der Goes, Druyventros der Amoureusheyt, 1602.

Camerata Trajectina (artiest), Ensemble Oltremontano (artiest), Leids Rederijkerskamerkoor (artiest), Rethorijckers en musyckers: muziek van de rederijkers [CD]
2003
1: 24