Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Engelse tekst
[11] UYT JONSTEN ES BEGREPEN 'T SPEL a5
In dit vijfstemmig gezette welkomstlied voor het grote rederijkersfeest van 1596 in Leiden zijn de zinspreuken en bloemennamen van de elf deelnemende Hollandse kamers verwerkt: Uyt jonsten begrepen (De goudsbloem, Gouda); Mit minnen versaemt (De blaeuwe acoleye, Rotterdam); Mit genuchten (De korenbloem, Den Haag); Liefde boven al (De wijngaertranc, Jonge kamer van Haarlem); Aensiet liefde (De akerboom, Vlaardingen); In liefde accoort (De kempenblom=hennepbloem, Katwijk aan Zee); In liefde getrouwe (De witte angieren=anjers, Vlaamse kamer van Haarlem); Liefde moet blijcken (De korenaer, Katwijk aan de Rijn); Trou moet blijcken (Het speelcoren=meidoorn, Oude kamer van Haarlem); In liefde groeyende (De orange lely, Vlaamse kamer van Leiden); Liefde es tfondament (De witte acoleye, Oude kamer van Leiden).

Gesongen in 't jaer 1596 opte Incomste der cameren van de reden-rijckers binnen Leyden ende sulcx begrijpende elx camers woorden en blommen.

Uyt jonsten es begrepen 't spel,
Versaemt mit minnen, mit genuchten.
De liefd' verwint al 't quaedt gequel,
Aensiet liefd' boven al 't zuyr zuchten.
In liefd' accoort en trou doet vluchten.
Elx liefde en trouw moet blijcken jent.
In liefden groeyende veel vruchten
Voortbrengt, daer LIEFDE ES TFONDAMENT.

Gout, kemp en korenblom,
Acoleyken blaeu en wit,
U rooc ons voren com.
Angierken onbesmit,
Leliken nu onbevit,
Oraenge hooch en lanck,
Aertgen dat vol koren zit,
Spelkoren teer en cranc,
D'aeckergen en wijngaert ranc,
Mit jonst, min, trou, genuchten,
Gebruyct, des zij God danc,
Der liefden soete vruchten.
[11] UYT JONSTEN ES BEGREPEN 'T SPEL a5
In this five-part song of welcome for the great Chambers of Rhetoric festival of 1596 in Leiden, the mottos and flower names of the eleven participating chambers from the province of Holland are worked into the text: 'Begun with favor' (The Marigold, from Gouda); Together in love (The Blue Columbine, from Rotterdam); With pleasure (The Cornflower, from The Hague); Love above all (The Vine Tendril, the young chamber from Haarlem); Pay attention to love (The Oak Tree, from Vlaardingen): United in love (The Hemp Blossom, from Katwijk-on-Sea); Faithful in love (The White Carnations, the Flemish chamber from Haarlem); Show love (The Ear of Corn, from Katwijk-on-Rhine); Be true (The Hawthorn, the old chamber from Haarlem); Growing in love (The Daylily, Flemish chamber from Leiden); Love is the foundation (The White Columbine, the old chamber from Leiden).

Sung in the year 1596 at the entrance of the Chambers of Rhetoric into Leiden, including the mottos and flowers of each chamber.

The contest arises from affection,
We have gathered in love and pleasure.
Love conquers all evil suffering,
Hold love above all sour sighing.
Let harmony and loyalty find their refuge in love.
Let each show a token of his love and faith.
Bring forth much fruit, blooming in love,
There where love is the foundation.

Marigold, hemp blossom, and cornflower,
Columbines blue and white,
Let your scent waft over us.
Unsullied carnation,
Pure lily,
Tall and slender daylily,
Ear full of corn,
Tender and fragile hawthorn,
Oak tree and vine tendril,
With favor, love, loyalty, and pleasure,
Use these, with thanks to God,
The sweet fruits of love.


Translation: Ruth van Baak Griffioen / Carolien Steenbergen

Camerata Trajectina (artiest), Cornelis Schuyt (1557-1616): madrigali, padovane & gagliarde. GLO 6068
2011
1: 11