Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[5] Psalm 2 (Petrus Datheen)

Waerom raest dat volck met sulcken hooghmoedt?
Waerom komen die heydenen te samen?
Wat is datse vergeefs so woeden doet?
End raetslaen van dinghen die niet betamen?
Die Koningen hen te samen verbinden,
Die voornaemst' al sijn ooc daer toe bedacht,
Godt te bestrijden sy hen onderwinden,
End synen gesalfden met grooter macht.

Camerata Trajectina e.a. (artiest), Een muziekgeschiedenis der Nederlanden: speciale opnames voor de CD-rom
2001
1: 5