Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[8]

Wat is van's menschen leven,
Dat God elck heeft gegeven
Als 't niet werd daer beneven
Door Godes Geest gedreven,
En verheven,, om even,, te streven,
Nae 't eeuwigh leven.

Niet dan een stadigh sterven,
En een verdrietigh swerven,
Vervreemt van 's Hemels erven,
't Welck die de deugde derven,
Niet be-erven,, maar werven,, 't verderven,
Naer 't pijnlijck sterven.Camerata Trajectina e.a. (artiest), Een muziekgeschiedenis der Nederlanden: speciale opnames voor de CD-rom
2001
1: 8