Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[12]

Is dit niet wel een vreemde gril?
't Sou hier goed haver saeijen syn:
't Geselschap is dus wonder stil,
In 't midden vande Wijn:
De Wijn die yeders hart ontfonckt,
En alle swarigheyd verlicht,
Daer by sit men nu noch en pronckt
Met een beveynsd gesicht,
Ey, waerom, doch dus stom, en bedeckt?
Door goe vreughd, wierd de deughd, noyt bevleckt,
Hey! wilt dat staken, En u vermaken
met al wat lust verweckt.
 
Wy zijn in 't soetste van ons jeughd,
In 't alderschoonste van ons tijd,
Ey dat wy die niet sonder vreughd
Dus klack'loos worden quijt,
Wanneer den grysen ouderdom,
De groente van ons jeughd verdort,
Dan komen all' ons lusten om,
Ons vreughd wordt opgeschort
Dus wel an, laet ons dan, wylmen mach,
En de tijd, sullix lijd, tot den dagh
Recht lustigh wesen, vreughd word ghepresen
En 't lachen in 't ghelagh.

Waerom begind ghy maeghden niet?
My dunckt een yeder prijckt om 't seerst,
Ey naeste buertje singht een lied,
Begindt ghy liever eerst,
Soo word u hoofd met vreughd bekranst,
En soo ick yet van 't liedtjen weet,
Ick sal u helpen als een lanst
En singhen dat ick sweet,
Weest niet stil, ist u wil, toond u aerd
Vanght eens aen, laet het gaen, geen vreughd spaerd
Want wy om kluchten, vreughd en genuchten 
Alleen hier zijn vergaerd.

Camerata Trajectina e.a. (artiest), Een muziekgeschiedenis der Nederlanden: speciale opnames voor de CD-rom
2001
1: 12