Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[5] NU DRIJVEN WY DEN PAUS HERAUS

(Marthin Luther (?). Vertaling uit: Veelderhande Liedekens, 1558)

Dit lied zou Luther voor kinderen geschreven hebben. De Paus wordt verjaagd en de ware Paus, Christus, binnengehaald. Luther dichtte de woorden op de melodie van het nieuwjaarslied 'Nun treiben wir den winter aus'. De Nederlandse vertaling is doorspekt met germanismes.


NU drijven wy den Paus heraus
Wt Christus kerck en Godes huys
Daer in hy moordelick heeft gheregeert
En ontallick veel sielen vervoert.

Haest u hier wt ghy verdoemde sone,
Ghy roode bruyt van Babylon
Ghy zijt den grouwel en Antechrist
Vol loghen en moort, en erghelist.

Dynen aflaets brief bullen en decreet
Light nu verseghelt int secreet
Daermede staelt ghy der weerelt haer goet
En schendet daer door oock Christus bloet

Den Roomschen God is wtghegaen
Den Rechten Paus wy nemen aen
Dat is Gods hoecksteen en crist
Op dien dat zijn kercke getimmert ist

Hy is den hoochsten priester saert (*1)
Aenden cruyce dat hy gheoffert waert
Sijn bloet voor onsen sonden vergoot
Rechten aflaet wt zijn wonden vloot.

Sijn kerck hy door zijn woort regeert
God vader selfs ons instrueert
Hy is dat hooft der Christenheyt
Hem sy lof prijs inder eewicheyt.

Ons koemt eenen frayen somer toe
Verleen ons Christus vrede en verhou (*2)
Verleent ons Heere een salich iaer
Voor Paus en Torcken ons bewaer.

(*1): (zart)
(*2): bescherming

Camerata Trajectina (artiest), De hoer van Babylon: liederen van ketters en papen. (Muziek uit de Gouden Eeuw 2). VNM R 87004
1987
1: 5