Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


15. GHY MUNNICKEN LEEFT OP HOOPEN
Tekst van Wouter Verhee

Een sarcastisch, anti-katholiek lied van Coornherts vriend Wouter Verhee.

Een ander [nieuw lied]
[op de wijs van `Een nieu liet heb ick op hant, ter eeren van alle vrou' = Souterliedekens ps. 33]

Ghy munnicken leeft op hoopen,
Ghy papen weest bly van sinnen,
De hemel staet voor u oopen,
ghy mocht daer loopen binnen;
Van Godt moch(t) ghijse winnen,
met singhen op het coer,
Want ghij dient den heer ut minnen,
ist anders niet over t schoer.

Heylich is al u leven,
ghij hout Godts gheboden,
Alsoo daer staet geschreven,
ghij en dient gheen vreemden gooden,
Ghij slacht niet den nijdighen Jooden,
ghij hebt lieff u eijghen broer,
Ghij drinkt den wijn seer nooden,
ist anders niet over t schoer.

Ghij en sijt niet gierich,
noch niet loochenachtich,
Ghij leefft soo goedertierich,
baermhertich en eendrachtich,
Ghij dient den heer Almachtich,
ghij en maeckt geen oproer,
Al u woorden syn waerachtich,
ist anders niet over t schoer.

Prince

Prinselijcke Relisiosen,
dit is tot uwer Eeren
Ut liefden straft ghij den bosen,
met Goddelijcke leeren,
Die u nu wil verneeren,
die mach wel sijn een loer,
Want ghij dient den Heer der Heeren,
ist anders niet over t schoer.

Camerata Trajectina (artiest), Liederen van Dirck Volckertszoon Coornhert
1990
1: 15