Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


16. VAN LIEFDE
Muziek van Didier Lupi Second (1548)

Een van de zeven liederen `Op wel levens konste', waarin begeerte, hartstocht en sex worden verworpen en de zuivere liefde wordt aanbevolen.

Byvoeghsel XL. Op de wyze: Susanne ung Jour.

Een herts-roer zoet na macht in ghoedheyd lustigh,
Om lief te doen daar tlieve hert aankleeft,
Is reyne liefd, die vrolick maakt en rustigh,
Oock zaligh al daar zy warachtelick in leeft.
Haar zelf gheheel zy altyt blydelicken gheeft
tGheliefde lief daar uyt zy is gheboren.
Dits wezen schoon, voor best by haar verkoren,
Als thooghste ghoed dat zy in allen meent.
Dat jaaght zy na dat zoeckt zy te besporen,
Dat ist oock daar zy al haar lievers met vereent.

Camerata Trajectina (artiest), Liederen van Dirck Volckertszoon Coornhert
1990
1: 16