Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


19. VIRGILIUS: VAN BACHUS EN VENUS

In navolging van Vergilius waarschuwt Coornhert tegen twee begeerten, die naar vrouwen en drank, naar Venus en Bacchus.

XXV. Volging Vergily: danslied.
Op de wyze: Kond'ick die maneschyn bedecken. etc.

Volging Vergily: Danslied.

Ghy Drinckebroers berooft van zinne
Oock amourueskens jonk en breyd
Hoet u doch voor die blinde minne:
En voor die dolle dronckenheyd.
Want Venus en de wyn
Hier trecken eenen lyn.
Zoet zyn zy int aanschyn.
Ende lonen na met pyn.

De liefde kan de kracht bederven
En maakt den mensch een schimme kranck.
De wyn doet zwieren ende zwerven
Oock dolen met een slimme ghanck.
Want Venus en de wyn
Hier trecken enen lyn.
Zoet zyn ze int aanschyn.
Ende lonen na met pyn.

Die liefd ontdeckt verholentheden
En maackt oock twist zeer bloedelick.
De dronck doet het secreet verbreden
En vechten zeer verwoedelick
Want Venus en de wyn
Hier trecken enen lyn.
Zoet zyn ze int aanschyn.
Ende lonen na met pyn.

De min aanziet noch dueghd, noch ere
Verblint den mensch in schand en spot.
Het zuypen acht op wet noch leere
En maackt veel ghoey verstanden zot.
Want Venus en de wyn
Hier trecken enen lyn.
Zoet zyn ze int aanschyn.
Ende lonen na met pyn.

Vrouw Venus maackt van vryen slaven:
Verteert het bloed inwendelick.
De wyn veerneert Vorsten en Graven
Verteert het ghoed ellendelick
Want venus en de wyn
Hier trecken enen lyn
Zoet zyn zy int aanschyn
En lonen na met pyn.

O prins wildyt u niet beklaghen
Om vrucht ter noot dees lust aankleeft.
Laat u den dranck maar dorst verjaghen
Dees maat het leven ruste gheeft.
Want Venus en de wyn
Hier trecken enen lyn
Zoet zyn zy int aanschyn
Ende lonen na met pyn.

Camerata Trajectina (artiest), Liederen van Dirck Volckertszoon Coornhert
1990
1: 19