Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


20. JUBELJAARLIED VAN SPIEGEL*
Tekst van Hendrick Laurensz. Spiegel (1600)
Muziek: diskant op `Dies est laetitiae'

In dit nieuwjaarslied voor het `jubeljaar' 1600 roept Coornherts boezemvriend Spiegel op de godsdiensttwisten te staken. Ze zijn een uitvinding van de duivel. Laat ons toch terugkeren naar het kinderlijke geloof.

Jubel-Jaar-Liedt op Simpelyk gheloven en weldoen.
Stem: Zoo 't beghint.

't Is huyden een dach van vrolikheid,
Zoo wy dit Jubel-jaare
Verlaten alle partydigheid,
En Christus vrĂȘe bewaaren.
Wat is dat ons dogh twisten doet
In krygh en moordt aldus verwoedt?
De liefd die maakt een Christen:
De haat teeldt antichrists ghebroedt,
Zy komt al uytter hellen gloed:
't Is duyvels werk te twisten.

Die Ikker heeft langh zyn Jubel-jaar
Met haat en nydt ghebrouwen:
Dies hy ons Christenen meest te ghaar
Door twist brenght in benouwen.
Dees heeft hy op de baan ghebracht,
Hy stooktze noch met alder kracht,
Zoo dat wy al verflouwen,
En storten in verdervens gracht
Met lyf en ziel, daar hy om lacht.
Is 't niet tydt op te houwen?

Ons kindsheids kerke-kinder-leer
Die hield alleen van node
Het Vader ons, 't Gheloof, niet meer,
Beendijst, en Tien gheboden.
Och laat ons noch hier blyven by,
Dees woord-twist stellen an d'een zy,
En 's duyvels list verfoeyen!
God is de liefd. Dit is het slot.
Wie in de liefd blyft blyft in God:
Laat ons in liefde bloeyen.

Camerata Trajectina (artiest), Liederen van Dirck Volckertszoon Coornhert
1990
1: 20