Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


[3] Vierde bedrijf, vs. 1240

Rey van Aemstellandsche jofferen

Den oopenbaeren Dwinghelandt,
Met moed te bieden wederstandt,
En op den harssenpan te treeden
Om, met het storten van zijn bloedt,
Den vaderlande 't swaerste goedt,
Den gulden vryheyt te bereeden;

Dat is, van ouwder hercoomst wydt,
By d'aldertreffelycxt altydt
Beloondt met eerenbeelden dancklyck.
De roem is uytgheblaesen, met
Gheleertheyts heldere trompet,
(In schrift, en dichten onvergancklijck.)

Camerata Trajectina (artiest), Reien uit Geeraerdt van Velsen (P.C. Hooft, 1613)
1981
1: 3