Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[3] Vierde bedrijf, vs. 1240

Rey van Aemstellandsche jofferen

Den oopenbaeren Dwinghelandt,
Met moed te bieden wederstandt,
En op den harssenpan te treeden
Om, met het storten van zijn bloedt,
Den vaderlande 't swaerste goedt,
Den gulden vryheyt te bereeden;

Dat is, van ouwder hercoomst wydt,
By d'aldertreffelycxt altydt
Beloondt met eerenbeelden dancklyck.
De roem is uytgheblaesen, met
Gheleertheyts heldere trompet,
(In schrift, en dichten onvergancklijck.)

Camerata Trajectina (artiest), Reien uit Geeraerdt van Velsen (P.C. Hooft, 1613)
1981
1: 3