Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[4] Vijfde bedrijf, vs. 1316

Rey van Naerders

Hy is verscheyen.
Heft nu aen te schreyen
Jonghers en grysen:
Droefheyt wilt bewysen:
Cleeren verscheuren:
Gheeft u op tot treuren.
d'Hollandsche Graeve
Is om hals en have;
Deerlijck verslaeghen.

Deerlijck verslaeghen!
Wendt u stem tot claeghen.
Traenen laet vlieten:
Suchten opwaerts schieten.
Siet hem versmooren:
Hem, die was ghebooren,
Uyt's wijd bekenden
Roomsche Conincx lenden.
't Leven is heenen.

't Leven is heenen!
Ach wat eyndt van weenen!
't Hooft sal verrotten
Dat de Croon der Schotten
Had mooghen draeghen.
O bedroefde daeghen!
Weeslijcke Landen,
Slaet in 't hayr uw handen.
O swaer verliesen!

O swaer verliesen!
Wie sal nu de Vriesen
Echter bedwinghen,
Als zy boudt bespringhen
's Kennemers grensen?
Hard is 't om te pensen.
Hy deed haer tsaeghen,
En het juck verdraeghen.
Tijd is 't te kermen.

Tijd is 't te kermen
Wie sal nu beschermen
's Lands innesitter,
Voor den Vlaeming bitter?
Dees keerd' haer vlooten,
Van de Zeeusche slooten:
Plach te vernielen,
d' Haettelijcke kielen.
Nu is 't verlooren.

Nu is 't verlooren!
Brenghet rouw te vooren.
T'hans sullen treeden
Inde swarte kleeden,
Burghers en Eelen;
Sonder haer juweelen,
Treuren de Paerden;
't Gouwdt moet vande swaerden:
't Lichaem ter aerden.

Camerata Trajectina (artiest), Reien uit Geeraerdt van Velsen (P.C. Hooft, 1613)
1981
1: 4