Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


[5] Vijfde bedrijf, vs. 1420

Rey van Aemstellandsche jofferen

O deuchdgeurighe roos, aensienelijckste spruyt
Die 't eedel Woerder huys oyt heeft ghegheven uyt;
Wat hebdy in uw may ghetroffen straffen weêr?
Wat valt'er onghenaed des Hemels op u neêr!

O claeren spieghel van ghetrouwicheyt en zeên,
Hoe seer beswalcken u des eeuws verdorventheên!
O eere des gheslachts der vrouwen, vol van druck,
Hoe eerloos doet by u 't ondeuchdighe gheluck!

Camerata Trajectina (artiest), Reien uit Geeraerdt van Velsen (P.C. Hooft, 1613)
1981
1: 5