Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[6] Vijfde bedrijf, vs. 1744

Rey van Aemstellandsche jofferen

O wat heb ick ghesien met mijn beslooten ooghen!
Wat heeft my inden droom verscheenen, staen vertooghen,
De voorsegghende Vecht daer wonderheyden al!
Voorwaer den Hemel weet wel hoe hy 't schicken sal:
En seghent dickwils, als hy uyt schijndt op verdelghen.
Des laet ons d'onspoedt als gheneesedranck verswelghen,
Die, onvermaecklijck op de tong, den gheest wel smaeckt,
Door hoop van 't smaecklijck goedt, dat lijf en siel vermaeckt.

Camerata Trajectina (artiest), Reien uit Geeraerdt van Velsen (P.C. Hooft, 1613)
1981
1: 6