Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[1a] GHY BRUSSELAERS MET COURAGIE (0:00-2:35)
Deze track bestaat uit fragmenten van drie liederen over het verzet tegen de Tiende Penning door inwoners van Brussel.

Een nieuw Liedt van de couragieuse Brusselaers,
Op de wijse, Wilhelmus van Nassouwe.

Ghy Brusselaers met couragie,
Voleynt u saken wijs,
Ghy crijcht voor uwe gagie
In alle steden prijs,
Want elck is wel ghedachtich
Hoe dat ghy onbelaen,
Den thienden Penninck eendrachtich,
Hebbet weder gestaen.

Ghy crijcht der Leeuwen namen,
Wantmen u vroom bevint,
Mits dat ghy altesamen,
So eenich zijt gezint,
Om de spaensche vyanden,
Nu te brenghen ten val,
Die hier des Conincks Landen,
Bederven over al.

Sy quamen als bloode honden,
Het bleeck terstont seer wel,
Men hevet wel bevonden,
Sy vielen te rebel,
Want als wy nu dit vaten
Sy deden bot en slecht:
Teghen sConincx Placcaten,
Ja, teghen reden en recht.

Dit hebben wy verdraghen,
Wel thien jaren lanck,
Dat wy laghen beslaghen
In des Spangiaerts bedwanck,
En ghehoort de spaensche sprake
Die ons verdriet den tijt,
Nu is Brussel d'oorsake,
Dat wy die worden quijt.

Elck roept: gaet heen na Spangien
Met wercken ongheveert,
Want Appelen van Orangien
Zijn hier seer wel begheert.
Gaet heenen, maeckt kabassen,
Snijt Vijghen en Rosijn
Die vruchten zijn al ghewasschen
Bequamen is den termijn.

T'is waert om te vertrecken
Dat ghy nu moetet vlien,
Ghy die in alle plecken
So seer hier waert ontsien,
En nu zijt ghy versteken,
Van elck int Generael
T'is t'Ouwenaerden ghebleken,
Te Brussel princepael.


Camerata Trajectina (artiest), Ghy Brusselaers met couragie
1979
1: 1a