Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[1c] DEN HERTOCH WIL TOT BRUSSEL (3:52-eind)
[Deze track bestaat uit fragmenten van drie liederen over het verzet tegen de Tiende Penning door inwoners van Brussel.]

Fragment uit een lang lied van historicus Pieter Bor over de regering van de Hertog van Alva. In dit fragment wil hij de Tiende Penning invoeren, een drastische belastingmaatregel die op veel verzet van de bevolking stuit. Een algemene staking breekt uit, wat de hertog in razernij doet ontsteken. Hij neemt zich voor enkele van de rijkste Brusselaars te laten ophangen in de deur van hun huis.

Den Hertoch wil tot Brusel eerst beginnen,
Secreet en stil,, tienden penninck te innen,
Hy had gepast ,,aldaer selver te weesen,
En meende vast,, sy souden hem al vreesen.
Maer anders hy bevont,
Doe op de selve stont
Alsmen 'tPlaccaet verconden,
Ian, Pieter ende Griet
En wilden't geven niet,
Riepens' met volle monden.

De Backers fier ,,en wilden niet meer backen,
Coorncopers dier,, hielden 'tcoorn in haer sacken,
Brouwers met een ,,en wilden oock niet brouwen,
Tappers gemeen,, bier noch wijn tappen wouwen,
De Coopluyden al t'saem,
Van cleyn en groote naem,
Hielden winckels gesloten,
Vercosten waer noch stof,
Wol, linnen, fijn noch grof.
Het heeft elck een verdroten.

De Hertoch gram ,,meende van toorn te rasen,
Spooch vier en vlam,, 'twelck som wilden aenblasen,
Men vreesde seer ,,voor oproer der Soldaten,
Die het geweer,, daer deur mochten aenvaten,
Doch sijn voornemen quaet,
Was dat hy vroech of laet,
Haer daer over sou prangen:
De rijcke principael,
Maecken beroyt en cael,
In haer deuren doen hangen.
Camerata Trajectina (artiest), Ghy Brusselaers met couragie
1979
1: 1c