Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


In dulci jubilo
Singhet ende weset vro
Al onse hartzen wonne
Leit in presepio
Dat lichtet als die zonne
In matris gremio
Ergo merito
Ergo merito
Des sullen alle hartzen
Zweven in gaudio
Dat lichtet als etc.

O Jhesu paruule
Na di is my so wee
Nu troest al mijn ghemoetse
Tu puer inclite
Dat staet in dijnre guetze
Tu puer optime
Trahe me post te
Trahe me post te
Al in dijns Vaders rijke
O princeps glorie

Ibi sunt gaudia
Nerghent anders wair
Dan dair die engelen singhen
Nova tripudia
Dair hoertmen snaren clinghen
In Regis curia
Eye qualia
So sijn die weelden dair
Men leester boven wisen
Christi presentia
Daer hoert etc.

Maria nostra spes
Helpt ons joncfrouwe des
Verghevet onse sonden
Noch meer dan septies
Op dat wi salich werden
In u progenies
Vitam nobis des
Vitam nobis des
Dat ons te dele werde
Eterna requies
Op dat wi salich etc.

Utrechts Sint-Agnes handschrift
1480-1500
Berlijn, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, ms. germ. 8o 190
f13r

Komrij 1994, 96