Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Begheerte nu vlieghet ten hemel op
Gruet my mijn lief ende segt hem lof
Rex glorie deus omnipotens misericordie

Segt hem dat ic van mynne quel
Het gaet mit my al uut den spel
Rex glo

Sijn mynne steet vast in minen sin
En wils niet meer, mi en doechs niet min
Re

Nymmermeer en werde ic ghesont
Sijn hoghe mynne sy my kont
Rex glo

Hi heeft my in mynen gront gheraect
Sijn stralen sijn weder ghehaect
Rex glo

Hi is een suete honichvloet
Die droghen harten groyen doet
Rex glo

Hi mach wel draghen gueden moet
Die mynt dat onghescapen goet
Rex glo

O ziele wilt ghi nu meyen gaen
Gan dair seraphin gulden harpen slaen
Rex

Al dair is clanc ende overclanc
Dair is der sueter mynnen sanc
Rex glo

Utrechts Sint-Agnes handschrift
1480-1500
Berlijn, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, ms. germ. 8o 190
f76v

Komrij 1994, 94