Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


1. Zij was haar ouders enigst liefste kind
Een meisje van pas zeven jaren
Wat werd zij innig teer bemind
Met haar goudblond krullende haren.
Al was ze dartelend en spelen blij
Toch kon ze haar moeder wel eens dreinen
Dan sprak zij boos, maar 't hart dat zei: )
O lieve kleine. ) 2x

2. Op zekere dag speelde zij aan de vliet
Toen plotseling viel zij in 't water
Haar vaders oog had zulks bespied
Hij sprong haar na, slechts even later.
Hij zwom wat ie kon en greep haar eindelijk aan
Juist toen ie zijn lieveling zag verdwijnen
Gij zijt te zoet om heen te gaan )
O lieve kleine. ) 2x

3. De vader is van zulk een moedige daad
Plots ernstig ongesteld geworden
De dokter sprak met bezorgd gelaat
Voorwaar, je bent werkelijk niet in orde.
Maar in zijn koorts greep hij het meisje aan
Zal altijd goed voor moeder blijven
De woorden stierven in zijn mond )
O lieve kleine. ) 2x

4. De lentezon scheen weer haar stralen neer
Langs velden, bomen en seringen
Maar in het huisje van weleer
Hoort men geen kinderstem meer zingen.
Maar op het grafje weende moeder luid
Zij zal haar nooit meer zien verschijnen
De merel zong met 'n zacht gefluit )
O lieve kleine. ) 2x

5. De moeder ging gedrukt door alle smart
Zij kon dat fluiten niet aanhoren
Wat haar het meeste ging aan 't hart
Dat heeft zij door de dood verloren.
Maar eerdaags breekt de dag van sterven aan
Verlost van alle smart en pijnen
Verenigd met haar man en haar )
Lieve kleine. ) 2x

Dames Dings: opnamebestand (Anna van Gog - Dings en Jeannette van der Putten - Dings)
[1991-1995]