Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


1. 'k Ben door mijn ouders verlaten
Misschien zijn ze beiden wel dood
Alleen zwerf ik nu door de straten
En leef slechts op water en brood.
Het bed waar ik 's nachts op moet slapen
Wordt nooit door mijn moeder gespreid
Voor 't ongeluk ben ik geschapen
Ik heb veel van mijn leven geschreid.

Refrein:
Geef mij wat, ik heb zo lang gelopen
Moe en mat, zo dwaal ik door de stad
Heb medelij, ik wou dat ik centen had
Om wat brood te gaan kopen in die stad.

2. Mijn vriend waar ik mee liep te dwalen
Was vroeger markies of baron
Ik hielp hem het water uit halen
Juist toen hij met zinken begon.
Van honger kon hij niet meer leven
Toen zocht hij zijn troost in den dood
Door mij is hij levend gebleven
Verdienen wij samen ons brood.

Refrein.

3. Misschien gaat ze wel van mij houden
Misschien wordt ze mijn minnares
Maar liever wil ik met haar trouwen
Dan wordt zij nog barones.
Dan gaat zij een manteltje dragen
Dat proper en zindelijk is
Dan huren wij ons in een wagen
En venten in groenten en vis.

Refrein.

4. En zijn wij dan rijk van dat venten
Dan komt er zo'n kleine baron
Dan sparen wij al onze centen
Die draagt dan een zijden japon.
Die jongen die leert dan getalen
Die brengen wij zingende groot
En komen er slechte jaren
Verdienen wij met zingen ons brood.

Refrein.

5. En komt onze jongen te trouwen
Dan doet hij dit met een prinses
Dan laat hij een huis voor mij bouwen
Ik rijd dan in open cal├Ęche.
Dan laat ik mij grootpapa noemen
En wieg dan een prins op mijn schoot
'k Word begraven al onder de bloemen
En sterf dan een koningendood.

Refrein.

Melodie van de strofen is de wals 'Das sind die Dollarprinzessen'
uit Die Dollarprinzessin (premiere 1907) van Leo Fall

Dames Dings: opnamebestand (Anna van Gog - Dings en Jeannette van der Putten - Dings)
[1991-1995]