Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


Bij Sedan op de heuvel
Stond na een bloedige slag
|: In die late avonduren
Ene Saks al op de wacht. :|

De Saks ging op en neder
Zag de lijken in het gras
|: Die nog gisteren om deez' uren
Gezond en moedig was. :|

Wat ruist daar in dat bosje?
Het is een ruiterman
|: Die met diep geschoten wonden
In zijn bloed lag bij Sedan. :|

Haal me water kameraden
Want die kogel trof zeer goed
|: Bij die gindse groene heuvel
Stroomde voor het eerst mijn bloed. :|

Thuis heb ik vrouw en kinderen
Dat doet mij 't hart zo zeer
|: Zij beminden hunne vader
En ik keer tot hen nooit weer. :|

Aanhoor toch mijne beden
En groet mijn vrouw en kind
|: Want ik heet Andreas Vesten
En kom van Suremunt. :|

't Was op een vroege morgen
Toen dolf de Saks een graf
|: En hij strooide schone bloemen
En takjes op het graf. :|

Een kruisje van twee takjes
Met de bladeren speelt de wind
|: En hieronder ligt begraven
Andries Vesten van Suremunt. :|


 

Dames Dings: opnamebestand (Anna van Gog - Dings en Jeannette van der Putten - Dings)
[1991-1995]