Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


1. Vrienden wil dit lied aanhoren
Wat ik u zingen zal
Hoe dat twee harten elkander bekoren
Aanhoort dit droef geval.
Carolina had een getrouwe minnaar
Hij diende het land als een huzaar
Maar hij moest naar 't veld ) 2x
Met droefheid zijn lief Carolina omhelsd.

2. Hij sprak tot haar met zoete reden
Houd u vooral constant
Liefst' houd moed weest maar tevreden
Ik trek naar het franse land.
Toen weenden en schreiden zij allen, die twee
Zij riep maar: Een zucht en ik ga met je mee
Het kan niet zijn ) 2x
Sprak hij tot haar met hart vol pijn.

3. Het was nog geen half jaar na dezen
Hij lag in het ....
"Hier klopt het niet", zegt Jeannette

Zij kreeg bericht van het regiment
Een weinig geleden, zij was niet content
Zij schreef een brief ) 2x
Of hij nog nadacht aan zijn schonelief.

4. Hij had een kwetsuur in 't ...... gekregen (veld?)
Hij lag in het hospitaal
Hij kreeg de brief en hij werd gelezen
Hij gevoelde geen wonden noch kwaal.
Hij riep: Wat drommel, hier heb ik een brief
Al van Carolina mijn schoon zoetelief
Hij was gekoreerd ) 2x
Is hij ervandaan gedeserteerd.

5. Hij vlucht door bossen, langs berg en doven
Met een ..... korend hart
Het was maar om bij Carolina te komen
Hij gevoelde geen wonden noch smart.
De tijd die kwam zo schielijk aan
Dat deze twee omhelsden elkaar
Hij sprak met getraan ) 2x
Hoe zal ik die dood nu kunnen ontgaan.

6. De liefde die zij elkander bewezen
Ja, die was ongemeind
Hij was in angst om duizenden reden
Omdat hij niet wist waarheen.
Zij is naar de generaal toegegaan
Zo bleek als de dood met een droevig getraan
Geef pardon mijnheer ) 2x
Al voor mijn minnaar, voor deze keer.

7. Pardon Carolina zal ik u geven
Ik zie uw getrouwigheid
Ik schenk uw minnaar zijn jong leven
Mits dat hij is bereid.
Het land te dienen, nog meer voor zes jaar
Eerst kunt gij trouwen met elkaar
O ja mijnheer ) 2x
Eerst met hem trouwen, dat is mijn begeer.

8. Nu zijn zij in den echt getreden
Door hulp en wijs bestuur
Hij nam weer dienst en was tevreden
Nu leefden zij in plezier.
Zij dachten elkander .........

Zij dankten de generaal op hun knie
Zij waren verheugd ) 2x
Omdat er zoveel droefheid verkeerd' in vreugd.

"'t Klopt allemaal niet! En dan kan ik sommige niet lezen of niet ....."

9. Een bruiloftsfeest werd er gehouden
Met veel liefde en vlijt
De generaal, dat hij haar liet trouwen
Toen waren dees twee verblijd.
Zij dachten elkander nooit weer te zien
Zij dankten de generaal op hun knie
Zij leven in vree ) 2x
Als hij moest marcheren, zijn lief die gaat mee.Dames Dings: opnamebestand (Anna van Gog - Dings en Jeannette van der Putten - Dings)
[1991-1995]