Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


1. Lieflijk avondzonlicht
O hoe schoon zijt gij
Als ik op u 't oog richt )
Hoe verkwikt dat mij. ) 2x

2. Reeds in kindse leeftijd
Minde ik u zo teer
En mijn wens naar vroomheid
Rijpte meer en meer.

Anna: "Dat zullen we geen twee keer zingen".

(Jeannette alleen verder):

3. Zielrust kwam er dalen
Als m'uw leven scheen
En bij uwe stralen
Vloden zorgen heen.

4. Dankbaar en bewogen
Lieflijk zonnelicht
Houd ik echter d' ogen
Op mijzelf gericht.

5. Mocht gij ieder leren
Juichen in zijn lot
Zijt gij knecht des Heren )
Ik ben kind van God. ) 2x

Dames Dings: opnamebestand (Anna van Gog - Dings en Jeannette van der Putten - Dings)
[1991-1995]