Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


1. Het windje streelt het teer gezicht
En stolt het jeugdig bloed
Van 't pas ontloken kleine wicht
Dat nu reeds sterven moet.

2. De moeder kreunt en tast in 't rond
Haar hart is bij haar kind
Zij zoekt de doodskleur aan de mond
Naar 't liefste dat zij mint.

3. Zij voelt het is de kille hand
Van haar beminde schat
Bewegingloos in 't kuise zand
Waar 't straks te spelen zat.

4. Krampachtig grijpt zij dan haar kroost
En streelt en kust het zacht
Maar ach, haar wacht geen zoete troost
De dood heeft hier de macht.

5. Haar armen vallen machteloos neer
De wrede dood viert feest
Ontrukt haar kleine wichtje teer
En met die schat haar geest.

6. Nu staan zij allen voor Gods troon
't Is liefde dat hen bindt
Met vader hebben zij een woon
De moeder en haar kind.


Dames Dings: opnamebestand (Anna van Gog - Dings en Jeannette van der Putten - Dings)
[1991-1995]