Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


1. Komt burgers blijft eens even staan
En hoort dit droevig lied
Dat ik in 't diepst der ziel bega
Nu hier ter lezing bied.

2. In Vught bekend bij groot en klein
Daar leefde (?) vreedzaam stil
Een jonge maagd godsdienstigheid (?)
Die deed haar vaders wil.

3. Hoewel nog jong werd zij door .....
Getrouw het hof gemaakt
Doch vader sprak: Dat heeft geen nut
Dien omgang dient gestaakt.

4. Gehoorzaam luister'nd naar 't gebod
Sprak zij tot haar galant
Bind aan een and're maagd uw lot
Schenk die uw hart en hand.

5. Zijn liefde koelde vale nijd
Verteerd was zijn gemoed
Hij zweert: Gij raakt uw leven kwijt
En baadt straks in uw bloed.

6. Hij gaat en voegt de daad bij 't woord
Sluipt stil in hare woon
En 't mes heeft dra haar hals doorboord
Haar leven is gevloon.

7. De hemel schreit, de satan juicht
En roept hem toe met kracht
...... niet onbetuigd
Stort u in gindse gracht.

8. 't Is billijk dat althans mijn ziel
Tenminste mij behoort
Het offert toch voor toor u viel (?)
Juicht reeds in 't zaligenoord.

9. Tot tweemaal ploft in diepe nacht
Deez lage moordenaar neer
Maar tweemaal trekt een dap're hand
Hem op het droge weer.

10. Geboeid, geketend voert men hem
Naar 't raadhuis van de stad
En streng weerklinkt des rechters stem
Spreek: Waarom deed gij dat?

11. Hardnekkig loochent hij zijn daad
Nog bij het warme lijk
En geeft bij 't zien van zoveel kwaad
Van spijt niet 't minste blijk.

12. Verplett'rend echter is 't bewijs
Vanwaar dan leugentaal
Bekentenis volgt en ook weldra
't Uitvoerig moordverhaal.

13. Blijft thans zijn hart nog als versteend
Bij 't ondergaan der straf
Wordt toch in d' eenzaamheid beweend
Die daad zo wreed en laf.

14. Hef vader, broeders hoofd omhoog
Blikt om u heen en ziet
Hoe Vught in uwe rouwe deelt
En toont haar sympathie.

15. Dat kracht en sterkte uit het feit
Dat niets zo'n grote eer
Juliana's grafwaards werd geleid (?)
En jubelt bij den Heer.

16. En gij die troont in 's hemels schaar
En niet meer kermt of zucht
Vraag dat van rampen blijft gespaard
Ons aller dierbaar Vught.

17. Bid zelfs voor hem wiens snode hand
Het leven u ontnam
Berouw hem brengt in 's hemels land
Tot voor den troon van 't Lam.


Dames Dings: opnamebestand (Anna van Gog - Dings en Jeannette van der Putten - Dings)
[1991-1995]