Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


1. Marthalief, gij bloem mijns harten
Zie ik u dan nimmer meer?
Om u lijd ik zoveel smarten
Ik beminde u zo teer.
'k Zie uw beeld steeds voor mij zweven
Als een engel uit der zaligen rij
|: O mocht ik steeds bij u wezen
Waarom, waarom verliet gij mij? :|

2. Als een bloem die op haar stengel
Pas ontloken werd geplukt
Zo werd gij mijn tedere engel
Aan mijn zijde weggerukt.
Als een bloem zo schoon en teder,
Doch geknakt, onvliedt zij mij
|: In het duister graf daarneder.
Waarom, waarom verliet gij mij? :|

3. Galmt de klok haar avonduren
In de dichte bossen rond
Blijf ik naar het plekje turen
Waar eens mijne Martha stond.
Zingt de nachtegaal zijn zangen
Tierelie zo zoet en blij
|: Doe dan zoals naar mijn verlangen.
Waarom, waarom verliet gij mij? :|

4. Treurig slijt ik mijne dagen
In dit droevig tranendal
'k Word verteerd door al mijn klagen
Tot de dood mij brengen zal.
Tot de engel die haar geleidde
In het koor der zalige rij.
|: Waarom laat gij ons niet beiden,
Waarom, waarom verliet gij mij? :|

3: 7: Liedblad: Doet zulks mij naar u verlangen.
4: 7: Liedblad: Waarom naamt gij niet ons beiden?
Dames Dings: opnamebestand (Anna van Gog - Dings en Jeannette van der Putten - Dings)
[1991-1995]