Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank1. In dichte drommen staat o heer
Uw kruisleger bereid
In d' ogen* de gloed van uw ogen gebrand [*de harten ?]
En hakend naar de strijd

Refrein:
Heil Jezus onze koning
U zweren wij de eed
Te stormen naar u met het kruis in de vuist
Tot daverend dreun onze zegekreet

2. Met ijzeren wil geharnast staan
Uw trouwe strijders pal
De lippen nog rood van Uw kostbaar bloed
Dat zwakken stalen zal

Refrein.

3. Ons harten laaien van het vuur
Dat uit uw Harte gloeit
Een vlammende zee die de wereld omspoelt
En stijgende immer groeit

Refrein.

4. De klokken luiden feestelijk
De heilige kruistocht in
God wil het! Te wapen! Maria voert aan
Ten kamp als koningin

Refrein.

5. De kruisvlag wappert hoog die ons
Naar het kleurende Oosten wijst
Wijl boven onz' hoofden de zegezon
De stralende Hostie rijst

Refrein.

6. Vooruit! Harop! Den vijand in!
De stormklok nu geluid
Door Hem die ons sterkt met Zijn lichaam en bloed
De zege is ons! Vooruit!

Refrein.

Anna van Gog-Dings (Opn. 09-09-93)

[strofe 2 t/m 6 uit schoolschrift Anna van Gog-Dings (18)]

[comment. HK: 3e regel moet zijn: In de harten de gloed van uw ogen gebrand. Vroeger zelf geleerd t.g.v. de plechtige communie]
Dames Dings: opnamebestand (Anna van Gog - Dings en Jeannette van der Putten - Dings)
[1991-1995]