Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Engelse tekst
[6] LIED VAN DE HEBZUCHT

Ik ben de schout, de rechter
Die zorgt voor pais en vree.
De querulant en vechter
Gehoorzamen gedwee -
Ik heb voortdurend tijd
Voor meer gerechtigheid,
Maar geef me een zak met goud
En fout is niet meer fout.

Ik ben de schout, mijn streven
Is orde, recht en rust -
In recht ben ik bedreven,
Het recht heeft mij gekust -
'k Vertel u: slecht is slecht.
'k Vertel u: recht is recht.
Maar geef me een zak met geld
En niets heb ik verteld.

Ik ben de schout, de wijze,
Waarop eenieder bouwt.
Mijn deugden moet men prijzen,
Ik ben van oersterk hout -
Een baken in 't gewoel,
Een ziende in de poel -
Maar geef mij één dukaat
En weg mijn ambtsgewaad.

Ik ben de schout voor allen,
Voor landman, dokter, nar,
Voor wieg en sterfgevallen,
Voor elk geharrewar -
Er is geen man of vrouw
Die twijfelt aan mijn trouw,
Maar geef mij één florijn
En uw vriend zal ik zijn.

Ik ben de schout, de rechter,
De dienaar van de wet -
De stut, de samenvlechter,
De ridder zonder smet,
Geen twist of vechtpartij
Of ik kom tussenbei -
Dus geef me een zilverstuk
En kijk, je hebt geluk.
[6] THE SONG OF GREED

I am the judge and jury
Here peace and quiet reign.
No matter what the fury
Obedience I maintain.
I've time enough, so nice
For justice - at a price:
Just give the gold to me
And you can go scot-free!

I am the judge, I'm giving
You order, right, and rest.
The law has been my living
The law has made me blest -
I tell you: wrong is wrong.
I tell you: right is right.
But sing me the silver song
And my lips are sealed tight.

I am the judge, the wise one
A cornerstone that's good.
My virtues, who can praise just one,
I'm built of solid wood.
A beacon should you drown
An eye among the blind -
But give me half a crown
I'll leave my robes behind.

I am the judge, I rule
As sheriff for the babble,
Young, old, wise or fool,
For every little squabble.
There's not a man alive
Who doubts the word I give,
But put out on your end
And I'll become your friend.

I am the judge, the sheriff,
The servant of the law.
The buttress and the bailiff,
The knight without a flaw.
No suit or fight so mean
But I come in between.
But show me just a buck,
And look, why you're in luck!

Translation: Ruth van Baak Griffioen

Camerata Trajectina (artiest), La Caccia (artiest), De zeven zonden van Jeroen Bosch = The seven sins of Hieronymus Bosch. [Liedteksten = Lyrics] Gerrit Komrij. GLO 6065
2009
1: 6