Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[2] Indien men poocht mijn hart van mijn Liefs hart te scheijden

Liefdeslied in petrarkistische stijl. Mijn hart en dat van mijn geliefde zijn vergroeid: als men ze zou willen scheiden, scheuren ze. Mijn liefs hart verzacht mijn minnebrand met een frisse dauw. Liefde en minne (seks), laten ze onverbrekelijk met elkaar verbonden blijven.

Fantasij
Stem: Esprits qui souspirez, etc. ofte: Cupido geeft mijn raet. etc.

Indien men poocht mijn hart van mijn Liefs hart te scheijden
Ick ducht het niet sal sijn dan schadelijcke moeijt,
Want scheuren soumen eer de harten van ons beijden,
Als scheijden op de plaets daer sij sijn t' saem gegroeijt.

Mijn brant trock uit haer hart om t mijne te versachten
Soete goedwillicheit een verfrisschende douw,
Waer mee mijn hart bedouwt is vruchtbaer van gedachten
Die niet dan knielen staech voor t' outer (*1) van mijn vrouw.

Heilige Liefd en Min, wiens aengenaeme boeijen
Waerder als vrijheit waert wij hielden beij gelijck (*2),
Geeft dat ons harten soo vast in malcander groijen,
Dat daer geen teken van verscheidenheit aen blijck.

D.I.Q.
Iphigenia.
Dia.

(*1): altaar
(*2): die wij beiden beschouwden als waardevoller dan vrijheid

Camerata Trajectina (artiest), Muziek uit de Muiderkring: liederen van en voor Maria Tesselschade. GLO 6026
1994
1: 2