Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[14] Klaere, wat heeft 'er uw hartje verlept

Plagend troostliedje voor Klare, die zit te kniezen. Kop op, de vrijers staan voor je in de rij. Het is lekker weer, het zonnetje schijnt en de bloemetjes bloeien. Als je ze tenminste niet aan het huilen maakt.

Sang
Wijze: Amarilletje mijn vriendin: etc.

Klaere, wat heeft 'er uw hartje verlept
Dat het verdriet in vroolijckheidt schept,
En altijd eeven beneepen verdort,
Gelijck een bloempje, dat dauwetje schort?

Krielt het van vrijers niet om uw deur?
Mooghje niet gaen te kust en te keur?
En doeje niet branden, en blaecken, en braên
Al waer 't u op lust een lonckje te slaen.

Anders en speelt het windetje niet,
Op elsetacken, en leuterigh (*1) riedt,
Als: lustighjes: lustighjes. Lustighjes gaet
Het waetertje, daer 't teghen 't walletje slaet.

Siet d'openhartighe bloemetjes staen,
Die u tot alle blijgeestigheidt raên.
Self 't zonnetje wenscht' u wel beter te moe,
En werpt u een lieffelijck ooghelijn toe.

Maer soo se niet, door al hun vermaen,
Steeken met vreughd uw sinnetjes aen,
Soo sult ghij maecken aen 't schreien de bron
De boomen, de bloemen, de suivere zon.

(*1): heen en weer wiegend


Camerata Trajectina (artiest), Muziek uit de Muiderkring: liederen van en voor Maria Tesselschade. GLO 6026
1994
1: 14