Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[15] Dartelavondt: O mijn gewenschte weelde

Het meest erotisch lied van P.C. Hooft, niet voor publicatie bestemd. Minnespel met Mithra (Christina van Erp).

Dartelavondt.
Wijse: Questa dolce Sirena: etc.

O mijn gewenschte weelde
Hoe haelt mijn siel haer aem?
Geen schijn van uwen beelde
En vult mij nu de vaem (*1).
Nu en quellen nocht hoosje (*2), nocht schoentjen
Nu en keeren mij keursje nocht hemt.
O vermaeckelijck smaeckelijck soentjen!
Noch, mijn lusjen, een kusjen dat klemt.

Ach poesel gladde spieren,
Ick smacht van minnedorst.
Uw borsjes nieuwe vieren
Op blaesen in mijn borst.
'K moet een weenichje neerwaerts duicken
Dat ick vatte dat tepeltje gaef,
En besien 't oft 'er uit is te suicken (*3)
Met een rockjen een klockjen dat laef (*4).

O suiverwitte keelen
Wat stooft ghij sacht mijn vel!
Hoe loopt dit hayrtje speelen
Om 't aenschijn silverhel!
Maer mijn vingeren moeten wat doolen
In de schoone boschaedje van goudt.
Ach hoe boeyen de gloeyende koolen?
'T sijn al vlammende stammen in 't woudt.

En soud het niet vervarssen,
Dat ick mij onderwondt (*5),
Noch wat van deese karssen
Te pluicken op uw mondt?
Oft mijn lippen te laeten gaen leesen
Roosen koel van uw bloosende wang?
Oft weêr groete de soete moorbeesen (*6)?
Oft weêr grappelen d'appelen wrang?

Dat ick hen geef een beetje.
Oft dat wat dorst versloegh.
'K weet noch een ander steetje (*7),
Dit hellept niet genoegh.
Souwje, troosje, wel darren gedooghen
'T weyen breedt van mijn sinnetjes graegh?
Ach zij noopen! Waer loopen uw ooghen?
Laet gebreecken geen spreecken mijn vraegh.

Ghij fluistert in mijn oortjen,
En knabbelt aan de lel.
Al vat ick niet een woortjen,
Ick vat de meening wel.
Ach ach ach! o dat vinnighe vlijmen
Van uw brandende kijckertjes spits!
'k Sal u mede ter stede doen swijmen,
Met een levende streevende flits.

Mithra.
1621.

(*1): uitgestrekte armen
(*2): kousje
(*3): zuigen
(*4): en proberen of er met een rukje een slokje uit te zuigen is, waarmee ik me kan laven
(*5): ondernam
(*6): moerbeien
(*7): plekje


Camerata Trajectina (artiest), Muziek uit de Muiderkring: liederen van en voor Maria Tesselschade. GLO 6026
1994
1: 15