Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


Muziek aan de hoven ( ca. 1400)

[2] TSINGHEN VAN DER NACHTEGALE

Lied van een minnaar die door zijn vrouwe in de ellende is gestort. Hij kan het niet aanhoren dat er vogels voor haar zingen - dat wil zeggen dat ze bemind wordt door een ander. Maar zij biedt haar 'hete mosselen' te koop aan...

Tsinghen van der nachtegale
Can ic niet gheprisen wale
Noch gheen voghels zanghes rijc
Jeghens haer di mit te daele
Heeft ghetoghen tesen male
In ellende misselijc.

Haer so moet ic ewelic
Eijghen wesen, ho soet gheet;
Nochtan roept si wonderlic:
'Hale mosselkijn, al heet!
Die beste spise die ic weet,
Dat sijn mosselkin al heet!'

Camerata Trajectina (artiest), Pacxken van minnen: Middeleeuwse muziek uit de Nederlanden. GLO 6016
1992
1: 2