Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


Engelse tekst
Een oude man sprack een meysken an / Lofzang van Zacharias

[22] Mes: Lofzang van Zacharias (oorspronkelijke souterliedekens-melodie)

Ons Heere God van Israhel
Moet altijt wesen ghebenedijt
Hi heeft besocht, en verloste snel
Den sinen heeft hy seer wel bevrijt.
Hy heeft den hoorn tot ons profijt
Van ons salicheyt op gherecht
Int huys van David sinen knecht
An old man spoke to a girl / Hymn of Zachary

[22] Mes: Hymn of Zachary (original Souterliedekens melody)

Our Lord, God of Israel,
Should always be blessed.
He has gone to see his people
And redeemed them quickly.
He has erected the horn of salvation
To our benefit,
In the house of David, his servant.

Camerata Trajectina (artiest), Souterliedekens: 16e-eeuwse wereldlijke liederen en psalmzettingen van Jacobus Clemens non Papa en Gherardus Mes. GLO 6020
1994
1: 22