Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[11] VAN GOOSEN (blokfluit)

Blokfluitfariaasjes fan de bline Utrechtse klokkespullieder Jacob van Eyck ((Der Fluyten Lusthof, Amsterdam 1649) oer de melody dêr't Gysbert Japix Kipedo Reauwe-bjuester op dichte.

Blokfluitvariaties van de blinde Utrechtse beiaardier Jacob van Eyck (Der Fluyten Lusthof, Amsterdam 1649) over de melodie waarop Gysbert Japix Kipedo Reauwe-bjuester dichtte.


Vertaling tekst Louis Grijp naar het Fries: Baukje Miedema

Camerata Trajectina (artiest), Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix : liederen. GLO 6055
2003
1: 11