Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


[26] COM SHEPHARDS DECK JOUR HEDS
De melodie voor Starters Claegh-Liedt, Over d'onthoofdinge van ARTHUR, Prinçe van Nortfolck.

Camerata Trajectina (artiest), Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix : liederen. GLO 6055
2003
1: 26