Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Alleen de coupletten gemarkeerd met een * zijn hier uitgevoerd.

[3] Hoe die Spaanse hoeren komen klagen

Op de wijze: Wilhelmus van Nassouwe

I*
'Ik heb droefheid vernomen',
sprak daar een Spaanse Poet,
'hier is kwâ tijding gekomen,
die ons verzuchten doet
dat al ons fraai Seignoeren
moeten naar Spanje koen.
Wat zullen wij Spaanse hoeren
nu allemaal gaan doen?'
II*
'Seignore Jacomijne!'
'Och lief, Seignore Margriet!'
'Wat raad, Seignore Katlijne?
Wij blijven heel in 't verdriet,
wij zullen nu moeten horen
dat 't volk roept wijs, bedaard:
Gij Spaanse hoeren verkoren,
Maakt u naar Spanje waarts!'
III*
'Ach laas, 't is al van 't verken',
sprak Seignora Margriet,
'Wij zullen moeten werken,
is dat niet groot verdriet?
Wij hebben wel negen jaren gegaan
als jonkvrouws schoon;
groot werk dat zal ons varen,
wij zijn's nu niet gewoon.'
IV
'Dat meugt gij nu wel merken!'
sprak daar een Spanjaard saan,
'die koe is op, 't is van 't verken.
Onze hoogmoed is gedaan,
dat mogen wij wel danken,
mijn Here van Bossu.
Gij hoeren meugt wel schampen,
wij zijn u allegaer mu.'
V
'Des moet de Duivel wagen!
Ooit Spanjaard te hebben geloofd,
van vrienden en van magen
zo hebt gij ons beroofd.
Gij wou ons maken gravinnen
van steden en dorpen mooi,
nu mogen wij gaan spinnen
en brood bedelen om gooi.'
VI*
'Gij draagt fluwelen mouwen,
lobben en ringen aan de hand,
daarop een zuivere bouwe,
als madammen van het land.
Gij en durves niet beklagen,
groot goed is u gebeurd.
Gij waart eerst maar arme slaven,
verhakkeld end' verscheurd.'
VII*
'Wat wilt u ons versnauwen!
Gij kwaamt uit Spanje koen,
met d'elleboog door de mouwen,
de tenen door de schoen,
het hemde door de broeke
bracht u Duckdalff in 't land.
Gij meugt hem nu wel vloeken,
hij heeft u hier gepland.'
VIII*
'Adieu, schoon Roze kloeke,
wij moeten naar Spanje in als.'
'Adieu, seignoor Scheurbroeke,
de duivel breekt u de hals.
Gij zult ook moeten werken
zo wel als wijluiden doen,
met roggebrij gaan sterken
of lappen oude schoên.'

De melodie waarop het lied hier wordt gezongen is een variant op de dansante melodische versie in driedelige maat, die Camerata Trajectina gebruikte bij een eerdere opname van het lied op de lp Die tyranny verdrijven. Het dansante, driedelige ritme dat Michael Praetorius in zijn collectie dansmuziek noteerde, wordt hier tweedelig geïnterpreteerd, zodat de tekst gemakkelijk zing- en verstaanbaar is. Pas aan het einde spelen vedel en citer Praetorius' driedelige ritme.

Camerata Trajectina (artiest), Wilhelmus en de anderen: Nederlandse liedjes, 1500-1700 [CD]
2000
1: 3