Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Alleen de coupletten gemarkeerd met een * zijn hier uitgevoerd.

[8] K. Boudewijns, Een schoon liedeke van 't Heilig Sacrament

Op de toon: 's Winters en 't zomers even groen

I*
Verdoolden van Calvijn, wilt u bekeren,
die twijfelt aan 't Heilig Sacrament!
Laat u doch de waarheid leren,
en wilt niet langer zijn verblend.
Doet open de ogen van uwe ziele,
ziet hoe dat gij zijt verleid.
De duivel zal uw ziele vernielen,
dat gij van 't oud gelove scheidt.
II
Waaromme zijdij zo twijfelachtig,
dat gij gelooft den vijand loos,
die Jezus Christus' Woord waarachtig
nu komt vervalsen door schelmen boos:
door apostaten en lui trawanten,
verlopen monniken uit hun land.
Die wilden prediken ende planten
groot ongelove ende vals verstand.
III
Verdoolde mensen, wilt toch aanmerken
dat gij gevallen zijt in de dood.
Keert wederom tot de Heilige Kerke,
loopt t'samen in uw lief moeders schoot.
In genade zal zij u ontvangen
als haar kind, 'twelk zij bemint.
Doet penitentie, wilt haar aanhangen,
ootmoedelijk haar uw schuld bekent.
IV
Zij zal troosten ende sterken
degene die troost van haar begeert.
Door hare geestelijke werken
wordt God de Here altijd geƫerd.
De waarheid zuldij nu daar horen,
de leugenen heeft zij uitgeband.
Ontstopt uw ongelovige oren:
door 't mirakle kent men de sant.
V
Vlied, gij ministers van de helle!
Wee hen die tot u zijn gezind!
Gij hebt veel mensen komen kwellen,
de zonden hadden deze plagen verdiend.
Maar uw rijk en konst niet lange duren,
het is gelijk ene stank vergaan.
Katholieke borgers, en wilt niet treuren,
ons gelove zal altijd blijven staan!
VI*
Loopt weg, gij tirannen, vuile geuzen,
die al onze kerken hebt geschend!
Gij hebt nu allen lange neuzen,
die God loochent in Zijn Sacrament.
Gij boze mensen, wilt u schromen,
dat gij God hebt geblasfemeerd.
Met valse leugenen ende dromen
hebdij uw volk verabuseerd.

Camerata Trajectina (artiest), Wilhelmus en de anderen: Nederlandse liedjes, 1500-1700 [CD]
2000
1: 8