Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Alleen de coupletten gemarkeerd met een * zijn hier uitgevoerd.

G.A. Bredero, Liedeke
's Nachts rusten meest de dieren

Op de wijze: Wellustige jongelingen

I*
's Nachts rusten meest de dieren,
ook mensen, goed en kwaad,
en mijn lief goedertieren
is in een stille staat.
Maar ik moet eenzaam zwieren,
en kruisen hier de straat.
II*
Ik zie het zwerk drijven,
ik zie de klare maan,
ik zie dat ik moet blijven
alleen mistroostig staan.
Ach lief, wil mij gerijven
met troostelijk vermaan.
III
Ach lelie, hoog verheven,
verheven in mijn zin,
mijn hope van mijn leven,
gewenste schoon vriendin,
wilt mij nu jonstig geven
een lieve wedermin.
IV
Met hoop en vrees bevangen,
met een gestage strijd
van zorgen en verlangen
verwacht ik nu ter tijd
van u mijn troost t'ontvangen
't woord waar men lang om vrijt.
V
Mijn vruchteloos verwachten
mijn kommer niet en blust.
Zult gij mij heel verachten,
och voedster van mijn lust?
Maar ziet: ik - onbedachte -
klaag, nu zij ligt en rust.
VI
Och slaapt gij mijn behagen,
terwijl ik doe mijn klacht?
Wat baat mij dan mijn klagen
nu gij de dove slacht?
Ik zal 't geduldig dragen,
ik wens u goede nacht.
VII*
Adieu, prinsesje jeugdelijk,
mijn vrouw van mijn gemoed,
adieu, en droom geneugelijk
en slaap gerust en zoet,
Ach, 't is mij zo onmeugelijk,
te rusten als gij doet.

Camerata Trajectina (artiest), Wilhelmus en de anderen: Nederlandse liedjes, 1500-1700 [CD]
2000
1: 12