Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Alleen het eerste couplet is hier uitgevoerd.

A. Valerius, Merk toch hoe sterk
Stem: Comediantendans
I*
Merk toch hoe sterk nu in 't werk zich al stelt,
die t'alle tijd zo ons vrijheid heeft bestreden.
Ziet hoe hij slaaft, graaft en draaft met geweld
om onze goed en ons bloed en onze steden.
Hoor de Spaanse trommels slaan!
Hoor Maraans trompetten!
Ziet hoe komt hij trekken aan
Bergen te bezetten.
Berg op Zoom, houd u vroom,
stut de Spaanse scharen.
Laat 's lands boom en zijn stroom
trouw'lijk toch bewaren!
II
't Moedige, bloedige, woedige zwaard
blonk en het klonk, dat de vonken daar uit stoven.
Beving en leving, opgeving der aard,
wonder gedonder, nu onder was, nu boven.
Door al 't mijnen en 't geschut,
- dat men daaglijks hoorde -
menig Spanjaard in zijn hut
in zijn bloed versmoorde!
Berg op Zoom houdt zich vroom,
't stut de Spaanse scharen.
't Heeft 's lands boom en zijn stroom
trouw'lijk doen bewaren!
III
Die van Oranje kwam Spanje aan boord,
om uit het veld als een held 't geweld te weren.
Maar al zodra Spinola 't heeft gehoord,
trekt hij fluks heen op de been met al zijn heren.
Cordewa kruid' spoedig voort,
zag daar niets te winnen,
Don Velasco liep gestoord,
't vlas was niet te spinnen.
Berg op Zoom houdt zich vroom,
't stut de Spaanse scharen.
't Heeft 's lands boom en zijn stroom
trouw'lijk doen bewaren!

Camerata Trajectina (artiest), Wilhelmus en de anderen: Nederlandse liedjes, 1500-1700 [CD]
2000
1: 15