Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[4] DEN DACH EN WIL NIET VERBORGHEN ZUN (AL 19)

Dageraadslied. De wachter kondigt de dageraad aan en waarschuwt de dochter des huizes, dat ze haar minnaar moet wegsturen - als hij betrapt wordt, zal het hem zijn leven kosten. Het meisje probeert de wachter nog om te kopen, maar hij is onverbiddelijk. lk kom vanavond wel weer terug, troost de minnaar haar. Werd het maar nooit dag, verzucht het meisje.

Aubade. The guard announces the dawn and warns the daughter of the house that she must send her lover home, for it will cost him his life if he is caught. The girl tries to bribe the guard, but he is implacable. The girl's lover consoles her by telling her he will return that evening. lf only it were never day, sighs the girl.

Een nyeu liedeken

'Den dach en wil niet verborghen zijn,
Het is schoon (*1) dach dat duncket mi,
Mer wie verborghen heeft zijn lief, (*2)
Hoe noode ist dat si scheyden.'

'Wachter nu laet u schimpen zijn
Ende laet hi slapen die alder liefste mijn!
Een vingerlinck root sal ic u schincken,
Wildy den dach niet melden.'
 
'Och meltic hem niet, rampsalich wijf,
Het gaet den jongelinck aen zijn lijf!
Hebdy den schilt, ick hebbe die speyr; (*4)
Daer mede maect u van heyr!
 
Die jonghelinck sliep ende hi ontspranck,
Die liefste hi in zijn armen nam:
'En latet u niet so na ter herten gaen,
Ick come noch tavont weder.'
 
Die jonghelinck op zijn vale ros tradt.
Die vrouwe op hooger tinnen lach,
Si sach so verre noortwaert inne
Den dach door die wolcken op dringhen.

'Had ick den slotel vanden daghe,
Ic weerpen in gheender (*5) wilder Masen,
Oft vander Masen tot inden Rijn
Al en soude hi nemmeer vonden zijn.'

(*1): al
(*2): stiekem bij zijn geliefde is
(*3): gouden ring
(*4): ik geef mij niet gewonnen door uw woorden (lett.:ik blijf aanvallen)
(*5): wierp hem in gindse

Camerata Trajectina (artiest), Egidius Kwartet (artiest), Het Antwerps liedboek 1544 = The Antwerp songbook. GLO 6058
2004
1: 4