Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[6] DEN LUSTELIJCKEN MEY IS NU IN DEN TIJT (AL 27)

Meilied van een rederijker. Laten we met onze vriendinnen de natuur intrekken om plezier te maken. De zanger fantaseert over wat hij allemaal zou doen als hij alleen met zijn lief was. Nu schenkt hij haar een meitak en nodigt hij haar uit samen een liedje te zingen onder de egelantier. 'Den lustelijcken mey is nu in den tijt' is een van de populairste liederen uit het Antwerps Liedboek geweest, waarop vele tientallen nieuwe liedteksten zijn gemaakt, alsmede meerstemmige en instrumentale bewerkingen.

A rhetorician's song of May. Let's go off with our girlfriends into the country and have fun. The singer fantasises what he would do if he were alone with his girl. He offers her a flowering branch and invites her to sing with him underneath the sweet brier. 'Den lustelijcken mey is nu in den tijt' was one of the most popular songs from the Antwerp Songbook; dozens of new songs were based on it, as were polyphonic and instrumental settings.

Een nyeu liedeken

Den lustelijcken mey is nu in den tijt
Met sinen groenen bladen;
Int lievelijc aenscouwen, ghi die Venus' dienaers zijt,
Men mach u niet versaden; (*1)
Want bi des meys virtuyt (*2)
So menich cleyn voghelken ruyt, (*3)
Sijnen sanck is soet om hooren
Dies willen wi vruecht orbooren. (*4)

O Venus, had ich mijn lieveken alleyn,
Het soude mijnder herten lusten;
Ende wi tsamen laghen op een beddeken cleyn
Daer ick bi haer mocht rusten;
ende wi daer speelden moedernaect
Alsomen die bervoete (*5) kinderkens maect,
So soude ic mijn lieveken ghebruycken (*6)
Ende in mijn armkens luycken.

Oorlof, princelijc lief seer amoreus,
Nu bidde ic u om een bede:
Neemt desen mey (*7) in dancke, seer coragieus,
Ende bewaert hem na reynder sede.
Thoont ons u ghetrouwige joncste (*9) fier
Al onder desen soeten eglentier.
Wilt uut den slape ontspringen
Ende helpt ons vrolijc singhen

(*1): van de lieflijke aanblik kunnen jullie (Venus' dienaars) geen genoeg krijgen
(*2): kracht
(*3): kwinkeleert
(*4): genieten
(*5): met blote voeten (buitenechtelijk)
(*6): van haar genieten
(*7): gegroet
(*8): meitak
(*9): gunst

Camerata Trajectina (artiest), Egidius Kwartet (artiest), Het Antwerps liedboek 1544 = The Antwerp songbook. GLO 6058
2004
1: 6