Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[8] EYLAES, IC ARM ALLENDICH WIJF (AL 185)

Spotlied op jonge vrouwen die met oude mannen trouwen, in de vorm van een huwelijksklacht. De vrouw slooft zich uit om het haar bejaarde echtgenoot naar de zin te maken met lekkere hapjes en drankjes. Hij beloont haar weliswaar met woorden, maar niet met daden: in bed komt ze ernstig te kort.

A song making fun of young women who marry old men, in the form of a marriage plaint. The woman goes out of her way to spoil her aged husband with delicious titbits and drinks. He rewards her with words, but not with deeds: her bedtime desires remain unfulfilled.


Een nyeu liedeken
 
Eylaes ic arm allendich wijf
Moet mijnen noot wel druckich clagen!
Ick heb een man een lecker catijf, (*1)
Ick moeter vele me (*2) verdraghen.
Ick cruype sonauwe onder den steert, (*3) 
Dan segt hi: 'Sulc wijf is veel eeren weert!'

Smorghens makic hem goet bierenbroot, (*4)
Ghesuyckert wel om sijn versoten, (*5)
Dan stel ic hem sinen kacksetel ist noot,
Met een warm bardeken onder sijn voeten.
Ick vraghe oft hi yet meer begheert,
Dan segt hi: 'Sulc wijf is veel eeren weert!'
 
Snoenens heeft hi een hoenken wel gebraen,
Dat eet hi varm al vanden spete, (*9)
Dan moet ic om een stoop wijn ooc gaen
En cappers brenghen voor sijn mete. (*10)
Ick vraghe oft hi yet meer begeert, 
Dan segt hi: Sulc wijf is veel eeren weert!'

Ick sie (*11) hem peerkens in de wijn,
Wel ghepoert tot sinen greye, (*12)
Gherooste rammekens (*13) moetender zijn
Die duerweyct in maluizeye. (*14)
Ick bray hem castaengekens in den heert,
Dan segt hi: 'Sulc wijf is veel eeren weert!'
 
Dan comt hem een noenslaepken aen,
Dat moet twee uren lanc ghedueren.
Sijn volcxken weet hi te vinden dan,
Dan drinct hi me tot den ses uren.
Ic en vraghe hem niet wat hi verteert,
Dan segt hy: 'Sulc wijf is veel eeren weert!'
 
Ick decke die tafel, ic make goet vier,
Ic stelle hem voort wat hi mach dencken;
Mach hi gheen wijn ic hale hem bier,
Dan doet hi mi een bacxken schincken.
Hi en brenget mi niet en ic ontbeert,
Dan segt hi: 'Sulc wijf is veel eeren weert!'

Oorlof, noch warm ic om zijn ghemack
Sijn bedde daer hi op gaet rusten;
Daer light hi met sinen palullen (*15) slap,
[Te wachten op sinen lusten.] (*16)
Hi vijst, (*17) hi schijt al waert een peert, 
Dan peynsick: 'Ghi en sijt niet veel eeren weert!'

(*1): verwende sukkel
(*2): mee
(*3): ik gedraag me heel dienstbaar
(*4): bierpap
(*5): om hem zoet te stemmen
(*6): in een kakstoel, als dat nodig is
(*7): stoofje
(*8): tussen de middag
(*9): spit
(*10): middagmaal
(*11): stoof
(*12): lekker met suiker bestrooid, naar zijn smaak
(*13): soort broodjes
(*14): zoete wijn
(*15): penis (letterlijk: vodden)
(*16): (hier ontbreekt een regel)
(*17): laat winden

Camerata Trajectina (artiest), Egidius Kwartet (artiest), Het Antwerps liedboek 1544 = The Antwerp songbook. GLO 6058
2004
1: 8