Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[10] HOE COEMT DAT BI, SCOON LIEF, LAET MI DAT WETEN (AL 64)

Liefdesklacht van een rederijker, die door zijn meisje is afgewezen en nu zijn einde voelt naderen. Zijn Iied is een navolging van een beroemd Frans chanson, gedicht door Clément Marot en op muziek gezet door Claudin de Sermisy, beiden werkzaam aan het Franse hof: 'Dont vient cela, belle, je vous supply / Que plus a moy ne vous recommandez?'

A lover's plaint by a rhetorician who has been rejected by his girl and now feels his death approaching. The song is an imitation of a famous French song by CIément Marot that was set to music by Claudin de Sermisy, both of whom were in service to the French court: 'Dont vient cela, belle, je vous supply / Que plus a moy ne vous recommandez?'


Een amoreus liedeken
 
Hoe coemt dat bi scoon lief, laet mi dat weten,
Dat ghi nu mi vol drucx laet ongemeten? (*1)
Ghi wist dat wi wisten venus secreten, (*2)
Noch meer weet ghi, hoe moechdijt (*3) vergeten?
Seer opstinaet (*4) sidy van uwen sinne,
Oft quaden raet is u ghegeven inne.
Dus sterve ick uut liefden, door u minne.
 
Goddinne fier, vol gaven ouervloedich,
U dienaer hier bidt met tranen bloedich:
In wat quartier (*5) ghi triumpheert voorspoedich, (*6)
Och coemt doch schier (*7), aensiet mijnen dienst ootmoedich.
Ic en beghere gheen verdrach, bi siecken noch gesonden (*8).
Mer nacht en dach u dienaer tallen stonden.
So coemt schoon lief, ende salft mijn doloreuse wonden.

Bloeme minjoet (*9), oorlof tot allen tijden:
Snoots nopen groot coemt mi fellic bestrijen (*10)
Venus conroot (*11), waer door ic come in lijden,
Sal na mijn doot een ander meer verbliden.
Mijn lichaem weert gedoot met Venus' brande,
Dootverwich en bleec, neemt voor een offerhande... 
Dus stel ic, lief, mijn lijf ende siel te pande.

(*1): onmetelijk (verdriet)
(*2): dat wij Venus' geheimen deelden
(*3): kun je dat
(*4): afwijzend
(*5): waar je nu ook mag wezen
(*6): je geeft je volop aan allerlei genoegens over
(*7): gauw
(*8): ontheffing (van de liefdesdienst), of ik ziek ben of gezond
(*9): bevallig
(*10): de harde slagen van het lijden treffen me meedogenloos
(*11): strijdperk

Camerata Trajectina (artiest), Egidius Kwartet (artiest), Het Antwerps liedboek 1544 = The Antwerp songbook. GLO 6058
2004
1: 10