Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


[9] O VENUS' BANT (Alexander Agricola)

Een van de twee driestemmige zettingen die Alexander Agricola componeerde op de tekst van 'O Venus bandt'. Hij gebruikte twee verschillende versies van de melodie, die ook weer afwijken van de eenstemmige versie die hierna is opgenomen. Het lied was zeer geliefd bij componisten uit de Nederlanden van rond 1500, zoals Josquin, lsaac, Agricola en verscheidene anonymi. Er zijn maar liefst tien verschillende meerstemmige zettingen bekend uit handschriften en drukken uit heel Europa.

One of the two three-part settings that Alexander Agricola composed to the text of 'O Venus bandt'. He used two different versions of the melody, both of which differ from the monophonic version recorded here directly afterwards. The song was much loved by composers such as Josquin, lsaac, Agricola and others from the Low Countries around 1500. There are at least ten different polyphonic settings that we know of in manuscripts and print from throughout Europe.

O Venus' bant, o vierich brant!
Hoe heeft dat vrouken fijn plesant,
Mijn herte nu bedwonghen?
Dat doet haer troestelijc onderstant,
Dwelck mi heeft inder vroudenlant geswongen,
Ontdanck die nijders tonghen.


Camerata Trajectina (artiest), Egidius Kwartet (artiest), Het Antwerps liedboek 1544 = The Antwerp songbook. GLO 6058
2004
2: 9